Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller alla beställningar från Bra Fritidsprodukter Aktiebolag (BRAFAB) (”Brafab”) via brafab.se (”Webbutiken”).

Köp via Webbutiken accepteras bara om du som kund är över 18 år. Beställningar sker på svenska och leveranser sker bara inom Sverige.

Avtal om köp (”Köpeavtal”) ingås när du bekräftat beställning via ”kassan” och mottagit en beställningsbekräftelse via email, med angivande av uppskattat leveransdatum. Observera att angivet leveransdatum kan ändras.

Genom att ingå ett Köpeavtal accepterar du att vara bunden av Villkoren. Du accepterar också att Brafab och Återförsäljaren (såsom definierad nedan) behandlar dina personuppgifter i enlighet med Brafabs integritetspolicy.

Brafab äger alla rättigheter till Webbutiken. Det är inte tillåtet att kopiera bilder, texter eller annat innehåll utan Brafabs skriftliga medgivande.

 

2. Överlåtelse av Köpeavtal

Brafab avser överlåta det Köpeavtal som du ingått genom din beställning i Webbutiken till en auktoriserad Brafab-återförsäljare som är en självständig juridisk person (en ”Återförsäljare”). Genom att acceptera Villkoren accepterar du att samtliga Brafabs rättigheter och skyldigheter enligt Köpeavtal med dig som kund får överlåtas av Brafab till en Återförsäljare. Sådan överlåtelse ska anses ha skett automatiskt omedelbart när du via email fått bekräftelse om namnet på aktuell Återförsäljare, som därmed övertar Brafabs samtliga förpliktelser. Du ska alltså vända dig direkt till Återförsäljaren med frågor, reklamationer eller utövande av ångerrätt.

 

3. Leveransalternativ

Vid beställning kan du välja ”avhämta hos återförsäljare”. Då utgår ingen fraktkostnad och du är ansvarig för att avhämta beställda varor enligt beställningsbekräftelse/avisering som ni fått via mail från vald Återförsäljare. Du kan också vid beställning välja ”hemleverans”. Då utgår den kostnad och de villkor som redovisas i anslutning till aktuellt alternativ.

Frakten som visas i Webbutiken avser leverans till tomtgräns. Brafab använder sig utav DSV och Postnord för hemleveranser. Har fastigheten en belägenhet som gör att transportkostnaden avviker från det normala, kommer eventuella tilläggsdebiteringar för att lösa transporten föras vidare till köparen.

Är inte kunden hemma för att ta emot det aviserade godset vid leveranstillfället, debiteras kunden tillkommande fraktavgift.

 

4. Betalning

De priser som framgår av Webbutiken gäller för aktuellt Köpeavtal. Priserna är inklusive mervärdesskatt.

Betalning sker genom Klarna Finans.

 

5. Ångerrätt

Du har, enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, rätt att ångra ditt köp genom att meddela Återförsäljaren detta senast fjorton (14) dagar från den dag som du eller en av dig angiven person mottagit varan. Meddelandet ska innehålla uppgift om ditt namn, adress, ordernummer och annan relevant information. Du kan även välja att utöva din ångerrätt genom att skicka in en ifylld ångerblankett framtagen av Konsumentverket.

Du betalar för eventuella fraktkostnader i samband med returen av varan. Varan ska returneras inom fjorton (14) dagar från den dag som du meddelat Återförsäljaren att du önskar utöva din ångerrätt. Varan ska returneras i ursprungligt skick och i originalförpackning eller likvärdigt emballage samt med eventuella tillbehör (t.ex. bruksanvisningar och lösa delar). Vid retur ska varan vara omonterad. Varan skall returneras till återförsäljarna.

Återbetalning av en returnerad vara ska i första hand ske enligt samma betalningsmetod som du valde vid köptillfället och senast inom fjorton (14) dagar från den dag som Återförsäljaren mottagit ditt meddelande om att du önskar utöva din ångerrätt. Återförsäljaren har ingen skyldighet att återbetala något förrän Återförsäljaren har tagit emot varan från dig.

Återförsäljaren återbetalar ett belopp motsvarande det belopp som du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Om den returnerade varan är en del av en order återbetalas inte leveranskostnaderna. Vid återbetalningen har Återförsäljaren rätt att dra av ett belopp motsvarande varans värdeminskning till följd av att du har öppnat och kontrollerat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion.

 

6. Reklamation

Reklamation av felaktig vara ska ske utan dröjsmål sedan du mottagit varan.

Vid reklamation ska du alltid returnera varan till Återförsäljaren

Vid reklamation ska Återförsäljaren följa reglerna enligt konsumentköplagen och konsumentverkets riktlinjer.

 

7. Ändringar

Brafab och aktuell Återförsäljare förbehåller sig rätten att rätta eventuella felaktigheter vad gäller pris och beskrivning av varor, men om det påverkar dig negativt har du naturligtvis rätt att annullera ditt Köpeavtal. Brafab/Återförsäljaren förbehåller sig också rätten att annullera ett Köpeavtal om varan exempelvis är slut i lager eller inte kan levereras p.g.a. faktorer som Brafab/Återförsäljaren inte råder över, exempelvis force majeure-liknande händelser.

 

8. Tvist

Brafab följer beslut från Allmänna reklamationsnämnden.