Trygga trämöbler

Visste du att Sverige har en av EUs hårdaste lagstiftningar mot olagligt avverkat virke? EU:s timmerförordning ska motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU. Den reglerar bl.a. hur teak får avverkas och dess spårbarhet tillbaka till plantagerna där den odlats. Den ställer även krav på att hela kedjan från avverkning till importen till EU är säkrad och att inte någon illegal teak kan föras in. Det är Skogsstyrelsen som genomför löpande kontroller av branschens aktörer och allt trä i Brafabs produkter följer den svenska timmerförordningen. Läs mer om lagstiftningen kring timmerförordningen på Skogsstyrelsens hemsida.