Vill du dela dina bilder med oss?

Vi blir alltid lika glada när någon delar med sig av bilder och videos på sina Brafab-utemöbler. Om du delar med dig av dina bilder har du möjlighet att synas på vår hemsida, i sociala medier eller i andra marknadsföringssammanhang.

#yesBrafab

I de fall vi tror dina bilder kan inspirera våra andra kunder kommer vi skicka dig en förfrågan i kommentarsfältet för bilden. Om du godkänner att vi använder bilden svarar du på kommentaren med #yesBrafab. Om vi vill använda flera bilder kommer vi skicka en förfrågan för varje bild som då måste godkännas med #yesBrafab.

Vid en publicering på Brafabs hemsida eller övriga kanaler hänvisas bilden till upphovsmannens/kvinnans Instagramkonto.

När du svarar på vår förfrågan med hashtag #yesBrafab, godkänner du följande:
Du ger Bra Fritidsprodukter AB (556427-4099), en icke-exklusiv, royaltyfri, tillåtelse att använda bilder/videos/inlägg (nedan kallade ”bilder”) där du har svarat #yesBrafab, på webbplatsen, i sociala medier och i e-post. Brafab kan dock aldrig kräva ägandeskap för dina bilder utan har endast rätten att använda dem för marknadsföring i sina kanaler.

Du intygar och försäkrar härmed att du äger eller kontrollerar alla rättigheter till dina bilder, att du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna , och att Brafabs användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. Dessutom intygar du att du är en person (dvs. inte ett företag), och att du är minst 18 år eller har föräldrarnas samtycke.

Härmed befriar du Brafab AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Brafab AB och alla personer som handlar för Brafab AB räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Vid en eventuell publicering kan vi i vissa fall behöva redigera inlägget från sitt original.

Om du ångrar dig
Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att kontakta oss på info@brafab.se. Bilderna plockas sedan bort senast inom 14 dagar.